Вторник, 27.09.2022
АО "ПТВС"
Меню сайта

АО «Предприятие Тепловодоснабжения»

Құрметті Тұтынушылар!

19 наурыз 2020ж 8.00 сағаттан бастап 15 сәуір 2020ж. 7.00 сағатқа дейін елімізде төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты, короновирустың таралуын болдырмау жөнінде алдын алу шараларын қабылдау мақсатында «ЖСЖК» АҚ кәсіпорынның бөлімшелерінде азаматтарды қабылдау уақытша тоқтатылады. Осы кезеңде туындаған сұрақтарды шешу  қажеттілігі келесі телефон номерлері бойынша қашықтықтан кеңес беру арқылы жүргізіледі :

  1. Есептеу аспаптарының көрсеткіштерін беру, есептеу аспаптарынан пломб шешу/салу/, қызметтердің есептеулері бойынша сұрақтар

Байланыс телефондары:

72-15-55 «ЖСЖК» АҚ қабылдау бөлімі;

74-46-47 тұрғындармен жұмыс істеу жөніндегі абоненттік бөлімі

74-44-79 заңды тұлғалармен жұмыс істеу жөніндегі абоненттік бөлімі

74-12-11 метрология бөлімі, есептеу аспаптары;

87105 793 04 80 (WhatsApp);

74-81-9 ӨТБ

74-49-78 заң бөлімі.

  1. Жүйелердегі апаттар мен ақаулар бойынша сұрақтар (тәулік бойы жұмыс істейді):

Диспетчерлік қызмет: 74-46-47

Құрметті Тұтынушылар! Сіздер сонымен қатар сұрақтарыңызды «ЖСЖК» АҚ поштасына jez ptvs@mail.ru немесе 72-15-55 номеріне қалдыруларыңызға болады.

Түсінушілік білдіргендеріңізге алғыс айтамыз!

 

Уважаемые потребители!

В связи с введением в стране чрезвычайного положения с 8.00 19 марта 2020 года до 7.00 часов 15 апреля 2020 года,  с целью принятия превентивных мер по недопущению распространения коронавируса,  АО «ПТВС»  временно приостанавливает приём граждан в подразделениях предприятия. В случае необходимости, для решения возникших в этот период вопросов, будет проводиться дистанционное консультирование по следующим номерам телефонов:

1.Передача показания приборов учета, снятие пломб с приборов учета/опломбировка/ вопросы по начислениям за услуги

Контактные телефоны:

72-15-55 приемная АО «ПТВС»;

74-46-47 абонентский отдел по работе с населением;

74-44-79 абонентский отдел по работе с юридическими лицами;

74-12-11 отдел метрологии, приборы учета;

8705 793 04 80 (WhatsApp);

74-81-90- отдел ПТО;

74-49-78- юридический отдел.

2. Вопросы по авариям и дефектам на сетях (работают круглосуточно):

Диспетчерская служба: 74-46-47

Уважаемые потребители! Также Вы можете оставлять обращения на почту АО «ПТВС» jez_ptvs@mail.ru,  либо позвонить по номеру 72-15-55.

Благодарим за понимание!

 

 

 

 

Жезқазған қ. «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны» АҚ  17.02.2022ж. № 38-ОД Қарағанды ​​облысы бойынша ТМРКД Бұйрығымен тұтынушылар топтары бойынша көрсетілетін қызметтерге бекітілген тарифтердің 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілуімен өзгертілгені туралы ақпаратты тұтынушыларға хабарлайды:

 

 1. жылу энергиясын беру және тарату, жабдықтау бойынша қызметтерге:

- жеке тұлғалар үшінҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 2 764,27  теңге мөлшерінде;

- басқа тұтынушылар үшін ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 5 908,47 теңге мөлшерінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 11 764,09 теңге мөлшерінде.

 

 1. тарату жүйелері арқылы сумен жабдықтау қызметтеріне:

- жеке тұлғалар үшінҚҚС-сыз м3 үшін 36,82  теңге мөлшерінде;

- басқа тұтынушылар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 116,78  теңге мөлшерінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 548,14  теңге мөлшерінде.

 

 1. ағынды суларды бұру және тазарту қызметтеріне:

- жеке тұлғалар үшінҚҚС-сыз м3 үшін 17,02  теңге мөлшерінде;

- басқа тұтынушылар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 42,52  теңге мөлшерінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 72,74  теңге мөлшерінде.

 

 1. тарату жүйелері арқылы сумен жабдықтау (техникалық-ауызсу емес суы) қызметтеріне:

- жеке тұлғалар үшінҚҚС-сыз м3 үшін 42,09 теңге мөлшерінде;

- басқа тұтынушылар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 43,02  теңге мөлшерінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін ҚҚС-сыз м3 үшін 43,02  теңге мөлшерінде.

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказган доводит до сведения потребителей информацию об изменении Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 38-ОД от 17.02.2022 г. утвержденных тарифов на услуги по группам потребителей, с вводом в действие с 1 июля 2022 года.

 

 1. на услуги по передаче и распределению,  снабжению тепловой энергией:

- для физических лиц – в размере 2 764,27  тенге за 1 Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – в размере  5 908,47 тенге за 1 Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций – в размере 11 764,09тенге за 1 Гкал без НДС.

 

 1. на услуги подачи воды аапо распределительным аасетям:

- для физических лиц – в размере 36,82  тенге за м3 без НДС;

- для прочих потребителей – в размере 116,78  тенге за м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – в размере 548,14  тенге за м3 без НДС.

 

 1. на услуги по отводу и очистке сточных вод:

- для физических лиц – в размере 17,02  тенге за м3 без НДС;

- для прочих потребителей – в размере 42,52  тенге за м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – в размере 72,74  тенге за м3 без НДС.

 

 1. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая-непитьевая вода):

- для физических лиц – в размере  42,09 тенге за м3 без НДС;

- для прочих потребителей – в размере 43,02  тенге за м3 без НДС;

- для бюджетных организаций – в размере 43,02  тенге за м3 без НДС.

 

 

Администрация АО «ПТВС»

Размещено на сайте 01.06.2022г 

Жезқазған қ. «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны» АҚ Қазақстан Республикасының Қарағанды облысы бойынша ұлттық экономика Министрлігінің табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеті Департаментінің 30.06.2022 жылғы № 94-ОД Бұйрығымен келесі уақытша өтемдік тарифтер бекітілгені туралы тұтынушыларға хабарлайды:

 1. жылу энергиясын беру және бөлу, жылу энергиясымен жабдықтау қызметтеріне –ҚҚС-сыз Гкал үшін 4442,64 теңге көлемінде, оның ішінде тұтынушылар топтары бойынша:

- тұрғындар үшін – ҚҚС-сыз 1 Гкал 2 667,84 теңге көлемінде;

         - басқа да тұтынушылар үшін – ҚҚС-сыз 1 Гкал 5 812,04 теңге көлемінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін - ҚҚС-сыз 1 Гкал 11 667,65 теңге көлемінде.

2.  ағынды суларды бұру және тазарту қызметтеріне ҚҚС-сыз м³ үшін  34,91 теңге көлемінде, оның ішінде тұтынушылар топтары бойынша:

- тұрғындар үшін – ҚҚС-сыз 1 м³ үшін  15,52 теңге көлемінде;

- басқа да тұтынушылар үшін – ҚҚС-сыз 1 м³ үшін  41,02 теңге көлемінде;

- бюджеттік ұйымдар үшін - ҚҚС-сыз 1 м³ үшін  71,24 теңге көлемінде.

Жоғарыда көрсетілген уақытша өтемдік тарифтердің мерзімі 2022 жылғы  1 тамыздан 2023 жылғы 1 тамызға дейін.

Көрсетілетін қызметтердің басқа түрлері бойынша тарифтер 2022 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енетін мөлшерде сақталады.

«ЖСЖК» АҚ әкімшілігі

        

         АО «Предприятие тепловодоснабжения» г. Жезказган доводит до сведения потребителей информацию об утверждении Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области  № 94-ОД от 30.06.2022 года следующих временных компенсирующих тарифов:

 1. на услуги передачи и распределения тепловой энергии, снабжения тепловой энергией в размере 4442,64 тенге за Гкал без НДС, в том числе по группам потребителей:  

- для населения – в размере 2 667,84 тенге за 1 Гкал без НДС;

         - для прочих потребителей – в размере 5 812,04 тенге за 1 Гкал без НДС;

- для бюджетных организаций - в размере 11 667,65 тенге за 1 Гкал без НДС.

 1.   на услуги по отводу и очистке сточных вод в размере 34,91 тенге за м³ без НДС, в том числе по группам потребителей:

- для населения – в размере 15,52 тенге за 1 м³ без НДС;

- для прочих потребителей – в размере 41,02 тенге за 1 м³ без НДС;

- для бюджетных организаций - в размере 71,24 тенге за 1 м³ без НДС.

Срок действия вышеуказанных  временных   компенсирующих   тарифов с

 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

Тарифы на другие виды оказываемых услуг остаются в размерах, действующих с 01 июля 2022 г..

Администрация АО «ПТВС»

Размещено на сайте 14.07.2022г.

 

Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Copyright MyCorp © 2022
  Конструктор сайтов - uCoz